Haksızlığın Simgesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haksızlığın Simgesi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haksızlığın simgesi" ifadesi, genellikle bir durumu veya sembolü kullanarak adaletsizliği, eşitsizliği veya haksızlığı vurgulayan bir deyimdir. Bu ifade, toplumsal veya hukuki bir durumu tanımlarken, adaletsiz veya ahlaki olarak kabul edilemez olan bir durumu vurgulamak amacıyla kullanılır.

"Haksızlığın simgesi" terimi, genellikle sembolik veya mecazi bir anlam taşır ve kişilerin veya toplumun adalet veya eşitlik anlayışına karşı çıkan bir durumu yansıtır. Bu ifade, toplumsal adaletsizliklere veya ahlaki çürümeye dikkat çekmek için kullanılarak, insanların haklarının korunması ve toplumsal eşitliğin sağlanmasının önemini hatırlatabilir. Toplumda haksızlığa veya adaletsizliğe karşı duyarlılık göstermek ve bu tür durumlarla mücadele etmek, daha adil ve eşitlikçi bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlar.

Hakaret mi?


Haksızlığın Simgesi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın araştırma görevlisi kadrosu sınavına katılma talebinin evrak eksikliği nedeniyle reddedilmesi, daha sonra aynı kadroya alınmak üzere girdiği sınavın da genel değerlendirmeyle başarısız sayılması gerekçesiyle olumsuz sonuçlanması üzerine BIMER başvurusunda bulunarak ilgili üniversite yöneticileri hakkında "Menfaatçi, üniversitedeki güçlerini haksızca, vicdansızca, insanların emeğini çalarak idame ettiren, ülkemizde bu insanlarla bilim adına nasıl gelişme gösterebileceğimiz, kendileri milliyetçi adı altında karınlarını doyururken, benim için haksızlığın simgesi, görevini çıkarı doğrultusunda insafsızca kullanan, öğrencilerin hayallerini, emeğini, çalışma azmini yıkan" şeklinde söylemlerde bulunması biçiminde gelişen eyleme ve yükletilen suça yönelik katılanlar vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas :2020/15853 Karar: 2022/14536 Tarih: 08.06.2022

"Haksızlığın Simgesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.