Polisi Jandarmayı Ben Besliyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Polisi Jandarmayı Ben Besliyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Polisi jandarmayı ben besliyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun, toplumda var olan güvenlik güçlerini etkileme veya kontrol etme gücüne sahip olduğunu, onları finanse ettiğini veya yönlendirdiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle aşırı özgüven, kibir veya üstünlük hissi içeren bir şekilde kullanılır.

Deyim, toplumsal güç dinamiklerini ve otoriteye karşı olan tutumları ifade etme amacı taşırken, aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik bir tür üstünlük veya hükmetme hissinin ifadesi olarak da kullanılabilir. "Polisi jandarmayı ben besliyorum" ifadesi, kişinin veya grubun kendini önemli veya güçlü hissettiği bir bağlamda kullanılırken, toplumsal etik ve saygı normlarını zedeleme riski taşıdığı unutulmamalıdır. Bu tür ifadeler, sağlıklı iletişim ve toplumsal uyum açısından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Hakaret mi?


Polisi Jandarmayı Ben Besliyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdurlara hitaben söylediği "Siz polisseniz kim oluyorsunuz, beni burada tutuyorsunuz, polisi jandarmayı ben besliyorum’’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4304 Karar: 2019/6546 Tarih: 02.04.2019

"Polisi Jandarmayı Ben Besliyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.