Evin Kokuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Evin Kokuyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Evin Kokuyor, evin içindeki havanın kirli, bozuk veya keskin olduğunu belirten bir ifadedir. Bu ifade, genellikle evin pis olduğunu veya evde kötü kokan bir şey olduğunu söylemek için kullanılır. Bu ifade, evin kokusunun insanların burnunu rahatsız ettiğini veya mide bulandırdığını gösterir. Bu ifade, evin sahibine veya kiracısına bir uyarı veya eleştiri olarak da söylenebilir. Bu ifade, evin kokusunu gidermek için evi temizlemek, havalandırmak veya koku giderici kullanmak gerektiğini anlatır.

Hakaret mi?


Evin Kokuyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Asıl senin evin kokuyor, evin pis kokuyor, benim köpeklerim pis değil, pis olan sensin" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12282 Karar: 2021/7983 Tarih: 08.03.2021

"Evin Kokuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.