Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herif"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Herif, Türkçe’de güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse veya adam, evin erkeği anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Sözcüğün kökeni Arapça'dır.

Hakaret mi?


Herif kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın hakkında şikâyet bulunması sebebi ile karakola getirilen kardeşini görmek istediği ve kardeşi ile görüştükten sonra henüz kardeşinin ifadesinin alınmaması sebebiyle müşteki polis memurları ile tartıştığı sırada müştekilere hitaben sarf ettiği kabul edilen "Terbiyesiz herifler" biçimindeki sözlerin nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6450 Karar: 2019/10939 Tarih: 19.06.2019

"Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.