Götün Yemiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götün Yemiyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götün Yemiyor" ifadesi, argo veya gündelik konuşma dilinde kullanılan bir tabirdir. Genellikle bir kişinin iddialı veya kendine güvenli bir şekilde bir şeyi yapamayacağını veya başaramayacağını ima etmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Örnek olarak, bir kişi bir konuda övünürken veya iddialı konuşurken, karşı tarafın "Yemiyor mu?" ifadesini kullanarak onun iddialarını sorgulayabilir veya alay edebilir. Bu ifade, taşlama veya mizah amacıyla kullanıldığında, bir kişinin kendine olan güvenini veya iddialarını zayıflatabilir.

Ancak, bu tür ifadelerin kullanımı hoşgörüsüz veya aşağılayıcı olabilir ve karşı tarafa karşı saygısızlık teşkil edebilir. İletişimde saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek, olumsuz duyguları yaymaktan kaçınmak ve karşı tarafa hoşgörülü bir şekilde yaklaşmak önemlidir.

Hakaret mi?


Götün Yemiyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianamede sanığın müşteki ...'e.… tarihinde "Sende gurur yok, olsa açardın telefonu, g.tün mü yemiyor" diyerek hakaret ettiğinin belirtilmesi karşısında, hakaret eyleminde zincirleme suç unsurlarının ne şekilde gerçekleştiği açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31591 Karar: 2016/11277 Tarih: 24.05.2016

"Götün Yemiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.