Hileli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hileli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hileli, hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış anlamına gelen bir sıfattır. Hile ise, birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun veya çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma anlamına gelir.

Hakaret mi?


Hileli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın dava dosyalarına sunduğu dilekçelerinde katılanı kastederek yazdığı "Davacı vekili avukat... art niyetli ve hileli bir şekilde düzmece belgelerle mahkemeyi yanıltarak davayı kazanmıştır" şeklindeki sözlerinin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42887 Karar: 2017/10837 Tarih: 12.10.2017

"Hileli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.