Çoban Bile Bu İşi Sizden İyi Yapar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çoban Bile Bu İşi Sizden İyi Yapar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çoban bile bu işi sizden daha iyi yapar" deyimi, genellikle bir kişiye veya bir gruba, basit veya düşük nitelikli bir işi bile beceremedikleri veya kötü bir şekilde yaptıkları ima edilerek, eleştiri veya alay amacıyla söylenen bir ifadedir. Bu deyim, birisinin yeteneksizliğini veya yetersizliğini vurgulamak veya onları küçümsemek amacıyla kullanılır.

Deyim, durum veya beceri farklılıklarını vurgulayarak bir kişinin veya grubun yeteneklerini eleştirmek için kullanıldığında, genellikle kaba bir dil veya aşağılayıcı bir üslup içerebilir. Ancak, deyimin kullanımı saygılı bir şekilde yapılmalı ve insanların duygularını incitmemek için dikkatli olunmalıdır.

Hakaret mi?


Çoban Bile Bu İşi Sizden İyi Yapar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hükümlü olan sanığın kendisini hastaneye götüren görevli jandarma askerlerine söylediği "Siz kim oluyorsunuz, çoban bile bu işi sizden daha iyi yapar" biçimindeki sözün, sevk sırasında kolunda platin takılı olduğunu komutana söylediği halde kelepçenin biraz olsun gevşetilmediği yönündeki savunma dikkate alındığında, söylenme amacı, yeri ve bağlamına göre hakaret boyutuna ulaşmayan serzeniş niteliğinde kaba söz olduğu ve suçun oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/35366 Karar: 2014/14923 Tarih: 05.05.2014

"Çoban Bile Bu İşi Sizden İyi Yapar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.