Nezaketsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nezaketsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nezaketsiz" kişinin veya davranışın, genellikle toplumun kabul ettiği sosyal normlara veya örnek davranışlara uygun olmadığı durumları ifade eder. Nezaket kurallarına uymama, saygısızlık, incitme veya tahrik etme gibi unsurlar nezaketsiz davranışları tanımlayabilir. Nezaketsizlik, insanlar arasındaki iletişim ve ilişkilerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için önemli olan saygı ve hoşgörüyü yok sayar.

Nezaketsizlik, toplum içinde olumsuz bir etki yaratabilir ve insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, başkalarına saygı göstermek, empati yapmak ve uygun nezaket kurallarına uymak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur.

Hakaret mi?


Nezaketsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Önce dava dosyasından oğlu aracılığıyla suret alma istemi sonra da telefonla görüşme talebi reddedilen sanığın mahkeme kalemine gelerek... Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri müdürü olan mağdura yönelik söylediği "Benim işimi kim yapmadı, sizin gibiler yüzünden bu hale geldik, nezaketsiz, sen kimsin ki benimle telefonla konuşmazsın” şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10254 Karar: 2013/21649 Tarih: 10.09.2013

Karar #2

Sanığın yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkum tarafından, gazetede yayımlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alarak: nezaketsizlik, kabalık,  harçlık, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Nezaketsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.