Gafil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gafil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gafil" ifadesi, dikkatsiz veya dalgın bir kişiyi ifade eder. "Gafil" terimi, birinin çevresinde olup bitenlere yeterince dikkat etmediğini veya düşünmeden davrandığını ifade eder.

Hakaret mi?


Gafil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisi hakkında yargılama yaparak mahkumiyet hükmü veren (CMK'nin 250. maddesi uyarınca yetkili) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yeniden yargılama talebi içeren dilekçede müşteki hâkimler ve Cumhuriyet savcısına hitaben yazıda "Bravo DGM'ye... Satılmışlara kanıp bana mı gücün yetti. Ey gafil DGM yargısı..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikayetçilere yönelttiği sözlerin şikâyetçileri onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/19778 Karar: 2014/1697 Tarih: 22.01.2014

"Gafil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.