Nikah Senin İçin Gelir Kapısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nikah Senin İçin Gelir Kapısı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nikah Senin İçin Gelir Kapısı" ifadesi, Türk argosunda bir kişinin evlenerek maddi kazanç sağlayabileceğini veya başka bir şekilde finansal avantaj elde edebileceğini ima eden bir tabirdir. Bu ifadeyle kişi, evlenmenin veya ilişki kurmanın belirli faydaları olduğunu, özellikle maddi açıdan kazanç sağlama amacı güdüldüğünü ifade eder.

Bu ifade ile bu kişinin evlenmeyi maddi kazanç sağlama amaçlı düşündüğü ve ilişkiyi finansal bir avantaj olarak gördüğü ifade edilmiş olur. Genellikle alaycı veya eleştirel bir şekilde kullanılır ve bazen insanların kişisel ilişkilerini veya evliliklerini maddi çıkarlar için kullanmalarını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Nikah Senin İçin Gelir Kapısı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Boşanma sürecinde, eşe hitaben: Nikah senin için gelir kapısı) ve yükletilen suça yönelik katılan...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15404 Karar: 2022/16584 Tarih: 01.07.2022

"Nikah Senin İçin Gelir Kapısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.