Şeytan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şeytan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şeytan, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli varlıklarından biridir. Birçok kültürde ve inanç sisteminde yer alan Şeytan, genellikle kötülük, günah ve baştan çıkarma sembolü olarak kabul edilir. Bu makalede, Şeytan'ın kökeni, özellikleri ve mitolojik hikayeleri gibi konular ele alınacak.

Şeytan, çoğunlukla şeytani bir varlık olarak tasvir edilir ve insanları günaha teşvik etmek için sürekli olarak çabaladığına inanılır. Şeytan'ın varlığı ve etkileri hakkında farklı görüşler bulunmasına rağmen, çoğu inanç sistemi Şeytan'ı bir tehlike olarak kabul eder ve onunla mücadele etmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir.

Hakaret mi?


Şeytan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığım alenen "Atatürk deccaldır, en büyük şeytandır, içkicidir, toprak kabul etmediği için betona gömülmüştür" şeklinde sözler sarf etmesi şeklinde gelişen eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2015/156 Karar: 2015/2749 Tarih: 02.10.2015

Karar #2

(... Partisi ... İl Başkanı olan sanık...'in... yerel gazetesi olan ... Gazetesi'nde yayınlanan beyanatında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kastederek "O bir deccal, o bir şeytan" ve "Tüm Müslüman ülkelerini karıştıran bir deccal, kendisi bir şeytan" şeklinde beyanda bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1780 Karar: 2016/3567 Tarih: 24.05.2016

Karar #3

Cumhurbaşkanlığına sunulan dilekçede, Cumhurbaşkanı hedef alınarak "Sadist, köpek, münafık, zındık şeytan" şeklinde ifadeler kullanılması eylemine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/7238 Karar: 2017/3356 Tarih: 21.03.2017

"Şeytan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.