Kalıbının Adamı Değilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalıbının Adamı Değilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kalıbının adamı değilsin" ifadesi, genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonla kullanılarak bir kişinin, belirli bir rolü veya beklenen davranışları yerine getiremediğini veya gerektiği gibi hareket etmediğini ifade eder. Bu deyimde "kalıp," belirli bir rol veya davranışı tanımlayan standartları veya özellikleri temsil eder. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın bu standartlara veya rolün gerektirdiği davranışlara uymadığını vurgularken aynı zamanda onun yeteneksizliğine veya beceriksizliğine alaycı bir şekilde vurgu yapar. Bu ifade, kişinin eleştirildiği veya değersiz görüldüğü durumları belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kalıbının Adamı Değilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın oğlunu yakalamak üzere saklandığı yere gitmekte olan jandarma görevlisi katılana söylediği kabul edilen "Kalıbının adamı değilsin, adam mısın lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30556 Karar: 2016/8589 Tarih: 25.04.2016

"Kalıbının Adamı Değilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.