Kürsüye Yakışmıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kürsüye Yakışmıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kürsüye Yakışmıyorsunuz" ifadesi, bir kişiye konuşma veya liderlik becerileri açısından yetersiz olduğunu veya o pozisyona uygun olmadığını ima eden bir tabirdir. Bu ifade genellikle alaycı veya eleştirel bir şekilde kullanılır ve kişinin sözleri veya davranışlarıyla vermek istediği izlenimi yetersiz veya uygun olmayan bir biçimde ifade eder.

Bu ifade, genellikle kişinin yetenek veya uygunluk noktasında eleştirildiği durumlar için kullanılır. Ancak kullanırken saygılı bir dil ve hoşgörülü bir üslup kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Kürsüye Yakışmıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa ve kabule göre tarafların söylediği kabul edilen sözlerin (Avukat tarafından, duruşmada çıkan tartışma esnasında hâkime hitaben: Kürsüye yakışmıyorsunuz) karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12496 Karar: 2019/2478 Tarih: 06.02.2019

"Kürsüye Yakışmıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.