Başında Takkeyle Dolaşıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başında Takkeyle Dolaşıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Başında takkeyle dolaşıyor, bir deyimdir. Bir kimsenin aklı başında olmadığını, mantıksız ve saçma davrandığını belirtmek için kullanılır1. Takke, başa giyilen küçük ve sert bir başlık türüdür. Aklı başında olmak, fikirlerini hayata geçirirken akıllıca davranan, davranışlarında mantığı ön planda tutan demektir. Başta veya başında bulunmak, bir işin veya bir kurumun yönetiminde olmak demektir. Başında takkeyle dolaşıyor aynı zamanda kişinin fiziki olarak kafasına takke takması da demektir.

Hakaret mi?


Başında Takkeyle Dolaşıyor hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya içeriğine, savunmaya ve sanığa atılı suçlamaya konu... günlü yazı içeriğine göre mahkemenin "sanıkça kaleme alman köşe ya sanda geçen ifadelerin (İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında: Milli eğitim müdürü başında namaz takkesi ile dolaşıyorsa...) katılana yönelik hakaret niteliği taşımadığı, atılı suçun kanunda öngörülen yasal unsurların oluşmadığı" şeklindeki kabul ve gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 2, CD Esas: 2011/25551 Karar: 2013/4454 Tarih: 05.03.2013

"Başında Takkeyle Dolaşıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.