Her Boku Savunmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Her Boku Savunmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Her boku savunmak" ifadesi, genellikle kişinin veya grubun herhangi bir konuyu veya davranışı savunmaya çalıştığını, bunun yanı sıra mantıksız veya kabul edilemez gerekçelerle desteklediğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle eleştirel veya alaycı bir ton taşırken, kişinin gerçekçi veya makul bir temeli olmadan bir konuyu veya tutumu savunma çabasını belirtir.

"Her boku savunmak" ifadesi, kişinin her türlü argümanı veya savunmayı kabul ettiği veya kullanmaya çalıştığını vurgulamayı amaçlar. Bu ifade, genellikle eleştiri veya şüpheci bir tavır içerirken, kişinin doğru veya etik olmayan davranışları veya görüşleri savunma çabasını eleştirmek amacını taşır.

Hakaret mi?


Her Boku Savunmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

 (Müştekinin oğlunun karıştığı araçla yaralama olayı sonrasında isimli paylaşım sitesinde yapılan haberin altına meçhul şüphelinin kullanıcı adıyla "Oğlunun yaptığı her b.ku böyle aptalca savunduğun için ayaklı suç makinesine dönüşmüş, onun bile farkında değilsin teyzeciğim, yok sen böyle devam et ki bu çocuk iyice çıksın, bir gün kafası da güzelken seni de 32 yerinden falan bıçaklar, öteki tarafta da dersin artık gururla oğlumu savundum diye, ya çocuğunuz da olsa ilk başta şunu öğretseniz, her yaptığın eylemin bir cezası var diye, zaten en başta böyle olmazlar, siz her b.ku temizleyince daha da cozutuyorlar anlamıyor musunuz" şeklinde yorum yapması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/17986 Karar: 2021/18308 Tarih: 08.06.2021

"Her Boku Savunmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.