Memurluğunu Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memurluğunu Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Memurluğunu bil", genellikle bir kişinin veya grubun belirli bir konuda yetkinliğini veya uzmanlığını sorgulamak veya reddetmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin belirli bir konuda bilgi sahibi olmadığını veya konuya yeterince hakim olmadığını ifade ederken, bu konuda söz sahibi olma hakkını sorgular. "Memurluğunu bil" terimi, kişinin belirli bir konuda yetkin olmadığını ve bu konuda yorum veya görüş beyan etme yetkisini sorgularken, olumsuz bir değerlendirme içerir.

Bu ifade, genellikle tartışma veya anlaşmazlık durumlarında kullanılırken, bir kişinin veya grubun belirli bir konuda uzmanlığını veya yetkinliğini sorgulamak veya reddetmek amacıyla kullanılır. "Memurluğunu bil" ifadesi, kişinin bilgi ve yetkinlik açısından eksik olduğunu belirtirken, aynı zamanda konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan yapılan yorumların veya eleştirilerin geçerliliğini sorgular. Bu tür ifadeleri kullanırken, tartışmada saygılı bir dil kullanmak ve karşınızdaki kişilerin görüşlerine ve bilgi seviyelerine saygı göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Memurluğunu Bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "İcra müdürlerinin hepsi böyle, makam sahibi olunca kendilerini bir şey zannediyorlar, icra müdürlerinin havalarını çok gördük, hepsinin gazını alınız, memursan memurluğunu bileceksin, yoksa bildirmesini bilirim" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu, ayrıca olayın bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda bu ifadelerin objektif olarak sonuç almaya elverişli, mağdur üzerinde ciddi bir korku ve endişe yaratabilecek nitelikte olmaması nedeniyle sanığın eyleminde tehdit ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18406 Karar: 2017/7840 Tarih: 14.06.2017

"Memurluğunu Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.