Sus Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sus Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 Sus lan, Türkçe ’de kaba bir şekilde sus anlamına gelen bir ifadedir.

Hakaret mi?


Sus Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (Sen sus lan) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...   Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6502 Karar: 2019/12228 Tarih: 16.09.2019

"Sus Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.