Ayrımcılık Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayrımcılık Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayrımcılık yapıyorsunuz" ifadesi, Türkçede bir kişi veya grup tarafından yapılan eylemlerin, insanlar arasında özellikle cinsiyet, ırk, yaş, din, etnik köken, sosyal sınıf, engellilik durumu veya cinsel yönelim gibi faktörlere dayalı olarak farklı muameleler yaparak adaletsizlik yarattığını belirtmek için kullanılır.

Bu ifade, genellikle eleştirel bir şekilde kullanılır ve insanlar arasında haksız ve eşitsiz bir şekilde ayrım yapılmasını kınamak amacıyla kullanılır. Ayrımcılık yapıyorsunuz demek, başkalarına eşit ve adil bir şekilde davranmaları ve herkesin haklarını ve değerlerini saygıyla kabul etmeleri gerektiğini hatırlatır. Örneğin, bir işverenin işe alım sürecinde adayları cinsiyet, ırk ya da başka bir özelliğe göre değerlendirmesi durumunda, "ayrımcılık yapıyorsunuz" ifadesi bu durumun eleştirilmesi için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Ayrımcılık yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in katılan ve müştekilere söylediği "Siz zaten buraya her zaman gelip bizim alkol almamıza engel oluyorsunuz, bize karşı ayrımcılık yapıyorsunuz, bize karşı ön yargılı davranışlar sergiliyor ve bizim özgür yaşamamıza, dışarıda bira içmemize engel oluyorsunuz" şeklindeki ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/22421 Karar: 2016/7341 Tarih: 11.04.2016

Karar #2

Somut olayda, sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Siz faşistsiniz, siz ayrımcılık yapıyorsunuz, buraya müdür gelecek, savcı gelecek lan" şeklindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı ...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/41447 Karar: 2017/11-407 Tarih: 19.10.2017

"Ayrımcılık Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.