Üç Kuruşluk Adam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üç Kuruşluk Adam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Üç kuruşluk adam” bir deyimdir. Değersiz, değeri olmadığı düşünülen bir kişiye söylenen bir sözdür.

Hakaret mi?


Üç Kuruşluk Adam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kamu görevlisi olan infaz koruma memurlarına söylediği kabul edilen sözlerin (Niye acele ediyorsunuz, işinizin adı ne lan, bekleyeceksiniz, siz kimsiniz lan, üç kuruşluk adamlardan mı öğreneceğim konuşmayı, beni istediğim zaman paşa paşa alacaksınız hastaneye) muhatapların onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine istinaf isteminin düzeltilerek esas- tan reddine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/34664 Karar: 2022/19216 Tarih: 10.10.2022

"Üç Kuruşluk Adam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.