Boynuzlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boynuzlu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boynuzlu" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir şekilde kullanılan bir ifadedir ve bir kişiyi veya hayvanı boynuz sahibi olarak tanımlar. Bu ifade, genellikle aldatılan veya aldattığı düşünülen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Örneğin, "Aldatıldığını öğrendiğinde gerçekten boynuzlu hissetti" ifadesi, bir kişinin aldatıldığı zaman hissettiği duyguları ifade eder.

Bu ifade, argo ve küfürlü olduğu için kullanılmaması gereken bir ifadedir. Ayrıca, bu ifade başkalarını rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin yaşadığı duyguları ifade etmek için farklı ifadeler kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boynuzlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın sanığın kendisine yönelik "Pezevenk, kavat, papaz, boynuzlu biçimindeki sözlerle hakaret ettiğine ilişkin beyanlarını doğrulayacak mahiyette ifadelerde bulunan tanık...'in anlatımları yöntemince tartışılıp irdelenmeden, yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4 CD Esas: 2012/22247 Karar: 2014/1229 Tarih: 20.01.2014

Karar #2

Sanığın aynı olay nedeniyle kardeş olan katılanlardan...'e gönderdiği... tarihli mesajında "O top...a da söyle, infazını unuttu o boynuzlu şeklindeki sözlerinin abisi olan katılan ...'e karşı hakaret, diğer dört mesajın da katılan ...'e hakaret niteliğinde olması nedeniyle sanık hakkında TCK'nın 125/2, 43/1, 43/2 madde ve fıkralarıyla cezalandırılması yerine yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas: 2013/14870 Karar: 2015/30041 Tarih: 28.05.2015

"Boynuzlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.