Şikâyet ve Başvurularımız Hasır Altı Edilmiştir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şikâyet ve Başvurularımız Hasır Altı Edilmiştir "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şikayet ve başvurularımız hasır altı edilmiştir" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun, belirli bir konuda yapılan şikayet veya başvuruların görmezden gelindiğini, önemsenmediğini veya ciddiye alınmadığını ifade eder. Bu ifade, kişinin veya grubun, sorunlarının çözülmesi veya dikkate alınması için yapılan çabalara rağmen olumsuz bir sonuçla karşılaştığını vurgular.

Hakaret mi?


Şikâyet ve Başvurularımız Hasır Altı Edilmiştir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın tarafı olan sanığın davanın reddine karar verilmesinden sonra, mahkemeye kargo ile gönderdiği dilekçe ile asliye hukuk mahkemesi hâkimi kalan...'e yönelik söylediği "Bütün şikâyet ve başvurularımız ha- sar alt edilmiştir. Biz bizzat yargı erkini kullananlar yüzünden, ulus devletimizin biz orman köylülerinin mülkiyet haklarını bedelsiz ve gasp yoluyla elinden alındığını düşünüyoruz" şeklindeki sözlerinin yargı otoritesini sarsma veya tarafsızlığını bertaraf etme ya da muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide etme maksadıyla söylenmeyip TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen )gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/24806 Karar: 2014/1336 Tarih: 21.01.2014

"Şikâyet ve Başvurularımız Hasır Altı Edilmiştir " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.