Tarikat Öğretisine Göre Hareket Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tarikat Öğretisine Göre Hareket Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tarikat öğretisine göre hareket etmek," bir tarikatın veya dini cemaatin belirlediği öğretilere, inançlara veya geleneklere göre davranmak veya yaşamak anlamına gelir. Bu ifade, bir tarikat veya dini grup üyesinin, liderleri veya öğretmenleri tarafından sunulan inanç ve kurallara uymayı tercih ettiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Tarikat Öğretisine Göre Hareket Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanların başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu .... Sitesi Yönetimi ile ilgili sanığın açmış bulunduğu hukuk davalarına ilişkin... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunmuş olduğu...... ve.... tarihli dilekçeler ile katılanlara yönelik söylediği "Kendilerine haksız çıkar sağlamak için organize olan ve adeta bir tarikat öğretisine göre hareket eden, toplu halde sürekli ve zincirleme T.C. kanunlarını ihlal etmek suretiyle suç işlemeyi itiyat haline getiren,... Sitesinin yönetim ve denetim yetkilerini kanuna aykin olarak gasp eden, 19 yıldır bu gayrimeşru soygun senaryosu devam ettiren, ağar başka, tehdit ve zorbalık yapan..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle sanığa atılı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25142 Karar: 2014/1335 Tarih: 21.01.2014

"Tarikat Öğretisine Göre Hareket Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.