Mürekkep Yaladınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mürekkep Yaladınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mürekkep yaladınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz?" ifadesi, bir kişinin kendini aşırı övme, gereksiz bir özgüven veya kendini beğenmişlik içinde olduğunu eleştirmek veya alay etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin bir yeteneğini veya başarısını abartarak kendini gereğinden fazla önemsediği durumları ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, genellikle bir kişinin kendi yeteneklerini veya başarılarını aşırı öne çıkararak diğerlerini küçümsemeye veya kendini beğenmişlikle ele vermeye çalıştığı durumlarda kullanılır. Aynı zamanda, kişinin öne sürdüğü iddiaların veya gururunun gerçekçi olmadığını vurgulayarak alaycı bir şekilde ifade eder.

Örnek cümle: "Sadece bir şiiri beğenildi diye sanıyor ki, edebiyat dünyasının en büyük yazarı oldu. Mürekkep yaladınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz?" Bu deyim, kişinin alçakgönüllülüğü ve gerçekçiliği takdir etmeyi vurgularken, gereksiz övünme veya kendini beğenmişlikten kaçınmayı teşvik eder.

Hakaret mi?


Mürekkep Yaladınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği "Ben ne yapacağımı size mi soracağım, siz benim kadar ciddi misiniz, siz bir iki defa mürekkep yaladınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2585 Karar: 2014/16712 Tarih: 14.05.2014

"Mürekkep Yaladınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.