Beş Para Etmez İnsan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beş Para Etmez İnsan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beş para etmez insan" ifadesi, kişinin değersiz veya faydasız olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin maddi veya manevi değerinin çok az olduğunu veya hiç olmadığını ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade, genellikle bir kişinin değerini düşürmek veya küçümsemek için kullanılır ve alaycı bir şekilde kullanıldığında kırıcı veya incitici olabilir. Bu nedenle, başka bir kişiyi bu şekilde etiketlemek yerine, onların potansiyellerine odaklanmak ve onları daha olumlu bir şekilde desteklemek daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.

Hakaret mi?


Beş para etmez insan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kanılana gönderdiği kısa mesaj içeriğinde ve telefon görüşmesinde "Sen bey para etmez bir insanın, hayatta güvenilebilecek en son insansın" ve "Sen vicdansız bir insansın" şeklinde nezaket dışı, kaba hitap tarzı niteliğindeki ifadelerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2318 Karar: 2018/1008 Tarih: 05.02.2018

"Beş Para Etmez İnsan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.