Teneke

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Teneke"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Teneke, genellikle ince metal levhalardan yapılan bir malzemedir. Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle birçok farklı amaç için kullanılır. Teneke, özellikle ambalaj endüstrisinde sıklıkla kullanılır ve yiyecek, içecek ve diğer ürünlerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, teneke kutular ve kaplar, dekoratif ve endüstriyel amaçlar için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Teneke kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hastaneye sevk edilen hükümlü tarafından, cezaevi aracı içinde sigara içmesine izin vermeyen infaz koruma memuruna hitaben: Sen kimsin lan teneke) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42319 Karar: 2017/12862 Tarih: 13.11.2017

Karar #2

Somut olayda, eşini tedavi için hastaneye getiren sanığın katılan nöbetçi doktora yönelik sarf ettiği "Cacıklık yapma, tenekesin sen" biçimindeki sözlerinin nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14006 Karar: 2018/13547 Tarih: 23.10.2018

"Teneke" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.