Çık Dışarı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çık Dışarı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çık dışarı" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir yerden ayrılmasını istemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle bir kişiye dışarıda vakit geçirmesi veya gitmesi gerektiği belirtilir. "Çık dışarı" ifadesi günlük konuşmalarda sıkça kullanılırken, daha resmi veya saygılı bir dilde "Dışarı çıkabilir misiniz?" gibi ifadeler tercih edilebilir.

Hakaret mi?


Çık dışarı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yazı işleri müdürü tarafından, mahkeme kaleminde tartıştığı avukata hitaben: Çık dışarı) ve yükletilen suça yönelik katılan iddiaları yerinde görülmediğinden, vekilinin temyiz iddiaları tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/10742 Karar: 2022/13853 Tarih: 01.06.2022

"Çık Dışarı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.