Sana Kazık Sokarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sana Kazık Sokarım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana kazık sokarım" ifadesi, genellikle tehditkar veya kavgacı bir üslupla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, karşıdaki kişiye zarar verme veya kötü niyetli bir eylemde bulunma niyetini ifade eder.

Hakaret mi?


Sana Kazık Sokarım kelimesi hakaret değildir. Tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kardeşi olan mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Sona kazak sokarım" biçimindeki sözlerin TCK’nin 106/1-1. cümlesinde tanımlanan "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit"' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilerek şikâyetten vazgeçme sebebiyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3511 Karar: 2014/35829 Tarih: 11.12.2014

"Sana Kazık Sokarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.