Fitne Fücur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fitne Fücur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Fitne fücur, fitne çıkaran (kimse) anlamına gelir. Fitne ise dini, sosyal ve siyasi kargaşa, inanç uğruna maruz kalınan ağır işkence, karışıklık, fesat, sınama gibi anlamlara gelir. Fitne fücur, genellikle çok fitneci olan veya fitne çıkarmakla suçlanan kişiler için kullanılır.

Hakaret mi?


Fitne Fücur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Internet haber sitesinde, Rektörü hedef alarak: Fitne fücura gerek yok) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/502 Karar: 2019/9653 Tarih: 23.05.2019

"Fitne Fücur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.