Adın Batsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adın Batsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adın batsın" ifadesi, Türkçede birine duyulan kızgınlık, hayal kırıklığı veya öfke nedeniyle söylenen bir sözdür. Bu ifade, genellikle bir kişiye olan hoşnutsuzluğu ve rahatsızlığı dile getirmek için kullanılır. "Adın batsın" sözü, mecazi bir anlam taşır ve kişinin adının gerçekten yok olmasını dilemeyi değil, o kişiye duyulan öfkeyi ve hoşnutsuzluğu ifade etmeyi amaçlar.

Özetle, "adın batsın" ifadesi, bir kişiye duyulan öfke ve hoşnutsuzluğu dile getirmek için kullanılan bir sözdür.

Hakaret mi?


Adın batsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın resmi nikâhlı eşine hitaben söylediği kabul edilen "İhanet ediyorsun, adın batsın, nankör, açgözlü, görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12901 Karar: 2018/12942 Tarih: 15.10.2018

"Adın Batsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.