Tarafsız Değilsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tarafsız Değilsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tarafsızlık, bir konuyu veya durumu objektif bir şekilde ele almak ve herhangi bir önyargı veya yanlılık olmaksızın değerlendirmek anlamına gelir. Ancak, tarafsızlık her zaman kolay bir hedef değildir ve insan doğası gereği bazı önyargılara sahip olabilir. Tarafsızlık, özellikle haberlerin sunumunda ve medya kuruluşlarının işleyişinde önemli bir rol oynar. Tarafsızlık, doğru bilgi ve gerçeklerin aktarılmasını sağlar ve insanların kendi görüşlerini oluşturabilmeleri için gerekli olan tarafsız bir zemin sunar.

Tarafsızlık kavramı, herhangi bir konuda objektif bir bakış açısını korumak için önemlidir. Bir konuyu tarafsız bir şekilde ele almak, farklı perspektifleri anlamak ve çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak anlamına gelir. Tarafsızlık, insanların bilinçli bir şekilde düşünmelerini ve kendi görüşlerini oluşturmalarını sağlar. Tarafsız olmak, bir konuda tarafsız bir şekilde değerlendirme yapmak ve herhangi bir önyargı veya yanlılık olmadan doğru bilgi sunmaktır.

Hakaret mi?


Tarafsız Değilsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Avukat olarak görev yapan sanığın başka bir dosyanın yargılaması sırasında duruşma hâkimine yönelik "Siz yargıçlık yapamazsınız, tarafsız değilsiniz, benim söylediklerimi zapta geçmek zorundasınız" şeklindeki sözlerinin Ceza Usul Kanunu 25 vd. maddelerinde belirtilen hâkimin reddi sebeplerinde sayılan yasal terimler olması ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/3029 Karar: 2020/4576 Tarih: 16.09.2020

"Tarafsız Değilsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.