Aşağılık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aşağılık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Aşağılık kelimesi, Türkçede iki temel anlam taşır: Değer yargısı anlamında, aşağılık, bir kişi, eylem veya durumun değersiz, küçük düşürücü veya saygıdeğer olmayan bir nitelik taşıdığını ifade eder. Bu ifade, genellikle bir şeyin veya birinin toplumun değer ve beklentilerine uymadığını veya olumsuz bir şekilde algılandığını belirtmek için kullanılır. İkin duygusal anlamda, aşağılık, bir kişinin kendini değersiz, yetersiz veya başarısız hissettiği bir duygu durumunu tanımlar. Aşağılık kompleksi olarak da adlandırılan bu duygu, bir kişinin kendine olan güvenini ve özsaygısını olumsuz yönde etkileyebilir ve başarı, ilişkiler ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Bu nedenle, "aşağılık" kelimesinin anlamı, kullanıldığı bağlama ve amaca bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Aşağılık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Gönderilen ... tarihli başka bir mesajda "O adi şerefsiz adam, aşağılık adamdır, kendisinden ... TL tazminat almama rağmen bu sürüngen akıllanmamıştır, yine bayan üyelerden birini rahatsız ettiği için hakkında tekrardan dava açılmıştır, büyük ihtimalle bu fare hapis cezası alacak' şeklinde sözlerin yer alması karşısında, hükümden sonra 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun'un geçici 1-b maddesinde basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen suçlar bakımından kovuşturmanın ertelenmesi kurumunun getirilmesi nedeniyle, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29981 Karar: 2014/2514 Tarih: 29.01.2014

Karar #2

■Sanık ...'in internet ortamında katılana gönderdiği mesajda yer alan "Keşke sen olsaymışsın o kadının yerinde, o davranışı sen hak ediyorsun adi yaratık, birileri adına sayfa yapıp çirkin şeyler yapman sadece senin gibi aşağılığa yakışır, azgın dul seni, sen git savcılıktaki pisliklerini temizle, adi" şeklindeki sözlerinin açıkça katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olması karşısında....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6120 Karar: 2015/2530 Tarih: 10.06.2015

"Aşağılık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.