Nemanın Gücü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nemanın Gücü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nemanın gücü" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir nesnenin, olayın veya durumun gücünü veya etkisini sorgulamak veya anlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir şeyin ne kadar etkili veya güçlü olduğunu anlamak veya değerlendirmek amacıyla kullanılır.

"Nemanın gücü" tabiri genellikle bir soru şeklinde kullanılır ve kişinin gücü veya etkisi hakkında bir fikir edinmeye çalıştığını ifade eder. Bu deyim, genellikle casual bir dil içerir ve daha samimi veya arkadaşça bir ton taşır. İfadeyi kullanırken, karşı tarafın duygularını gözetmek ve hoşgörülü bir dil kullanmak iletişimi daha olumlu bir hale getirebilir.

Hakaret mi?


Nemanın Gücü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın suça konu dilekçedeki sözlerinin (Ağır ceza mahkemesine sunulan dilekçede, ilgili hâkim ve savcılara hitaben: Sütü lekeli mi arıyorsun, nemanın gücü, o şerhi koyanı başkan yaptılar) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41292 Karar: 2017/11442 Tarih: 23.10.2017

"Nemanın Gücü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.