Katli Vacip

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katli Vacip"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Katli Vacip, öldürülmesi gereken kişileri ifade eden bir sözdür. Katli Vacip, halk arasında kin ve nefret duyulan kişilere karşı kullanılan bir kelimelidir.

Hakaret mi?


Katli Vacip kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Zincirleme suç hükmünün uygulanmasına esas alınan "Katli vacip sözünün hakaret öğesi içermemesi nedeniyle TCK'nin 43/1. maddesinin uygulama olanağının bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde kabul ve uygulama ile sanık hakkında fazla ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1787 Karar: 2016/3616 Tarih: 02.06.2016

"Katli Vacip" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.