Babamın Ölümüne Sebep Sensin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Babamın Ölümüne Sebep Sensin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Babamın ölümüne sebep sensin" Türkçe bir cümledir ve genellikle bir suçlama veya suçlamayı ifade eder. Bu cümle, "Sen, babamın ölümünden sorumlusun" anlamına gelir. Bu ifade, kişinin babasının ölümünden bir şekilde sorumlu tuttuğu kişiye yöneltilir ve öfke, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duyguları ifade edebilir. Ancak, bu tür bir iddia ya da suçlama doğru değilse, kişiyi haksız yere suçlamak da yanlıştır.

Hakaret mi?


Babamın ölümüne sebep sensin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Babamın ölümüne sebep sensin) ve yükletilen suça yönelik katılanın vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3928 Karar: 2018/11266 Tarih: 18.09.2018

"Babamın Ölümüne Sebep Sensin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.