Siyasi Münafık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siyasi Münafık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siyasi Münafık" ifadesi, bir kişinin siyasi çıkarları veya amaçları uğruna, samimiyet ve gerçek inançlarını gizlemek veya çeliştirmek anlamında kullanılır. Bu terim, genellikle kişinin siyasi veya toplumsal görüşlerini farklı şekillerde sunarak veya ikiyüzlü davranarak, kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ettiği durumları ifade eder.

"Siyasi Münafık" ifadesi, kişinin siyasi arenada gerçek niyetlerini gizleyerek veya kamuoyu önünde farklı bir yüz göstererek, başkalarını aldatma veya manipüle etme amacı taşıdığını ima eder. Bu ifade, genellikle eleştiri veya şüpheci bir yaklaşımı ifade etmek amacıyla kullanılır ve kişinin samimiyetini sorgulayabilir. Ancak kullanımına dikkat etmek ve olumsuzluğa neden olmaktan kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Siyasi Münafık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Başkan adayını hedef alarak: Süreci çok iyi götüren, parti içi muhalefeti idare eden, diğer muhalefet partilerine ben gelmezsem şu gelir, beni sizin lideriniz seviyor, beni bütün cemaatler seviyor, türü popülist laflarla şirin görünen, en fazla 2-3 muhalif gazeteci hariç diğer hepsi ile iyi geçinen, işini bilen, siyasetini bir şehri mutlu etmek için değil kendi çevresini mutlu etmek üzere kurgulayan, adil, şeffaf ve emin belediyeciliğin yüz karası olan zat tekrar aday, hayırlı olmasın, kurban olduğum Allah inşallah o koltuğa oturmak sana nasip olmaz, Allah belanı versin siyasi münafık) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dan hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4046 Karar: 2018/2513 Tarih: 26.02.2018

"Siyasi Münafık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.