Göz Boyamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göz Boyamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Göz Boyamak" ifadesi, bir kişinin veya durumun gerçekte olduğundan daha iyi veya daha olumlu görünmesi için çaba harcamak anlamına gelir. "Göz boyamak," genellikle başkalarını yanıltmak veya manipüle etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Göz Boyamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki Belediye Başkanına hitaben yazdığı yazıda geçen "Birilerine yalakalık yaparak göz boyamaya kalkması, bu belediye sana kalmaz, elbet sen de bir gün bu yaptıkların dan pişmanlık duyar, hesabını verirsin" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42779 Karar: 2017/12453 Tarih: 06/11.2017

"Göz Boyamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.