Ananın Amına Sok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ananın Amına Sok"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade Türkçede argo ve kaba bir tabir olarak kullanılır. İçerdiği küfürlü ve saldırgan dil nedeniyle hoşgörüsüz ve saygısız olarak kabul edilir. Bu tür ifadeler, bir tartışmada ya da öfke anında kullanılabilir; ancak genellikle insanlar arasında olumsuz bir etki bırakır ve iletişimi bozar. Bu nedenle, bu tür ifadelerden kaçınmak ve daha saygılı bir dil kullanmak daha iyidir.

Hakaret mi?


Ananın amına sok kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Fabrikasıyla ilgili ruhsat sorunu yaşadığı Belediye Başkanına hitaben: Eşyalarımı fabrikadan çıkartıyorum, al onları ananın amına sok) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/35969 Karar: 2017/5895 Tarih: 16.05.2017

"Ananın Amına Sok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.