Rahatsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rahatsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rahatsız" kelimesi, genellikle bir kişinin fiziksel veya duygusal olarak rahat olmadığını, sıkıntı, endişe veya rahatsızlık hissettiğini ifade eden bir terimdir. Bu kelime, bir kişinin içinde bulunduğu durum veya çevre nedeniyle kendini huzursuz veya rahat hissetmediğini anlatmak için kullanılır.

Duygusal olarak "rahatsız" olmak, genellikle kişinin rahatsız edici bir durum veya olayla karşılaştığında duyduğu olumsuz duyguları ifade eder. Fiziksel olarak "rahatsız" olmak ise, ağrı, sızı veya huzursuzluk hissetmek anlamına gelir. Örneğin, bir kişi yoğun bir kalabalık ortamında rahatsız hissedebilir veya bir sağlık sorunu nedeniyle fiziksel olarak rahatsızlık yaşayabilir. "Rahatsız" terimi, kişilerin kendilerini iyi hissetmeme durumunu belirtmek veya başkalarının bu tür duygusal veya fiziksel durumlarını anlamak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda bu tür durumları hafifletme veya çözme çabalarını ifade eder.

Hakaret mi?


Rahatsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın evlilik hazırlıkları yaptığı arkadaşı olan katılana "Sana söylenecek çok şey var, bende saklı kalsın fakat sen kısa zamanda doktora görün, rahatsızsın sen" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine fiilin haksızlık içeriğinin azlığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10511 Karar: 2015/9230 Tarih: 27.10.2015
Karar #2
Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Aleyhine hüküm verilen sanık tarafından hâkime hitaben: Rahatsız) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10225 Karar: 2020/15021 Tarih: 04.11.2020
Karar #3
Eyleme (Başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşına hitaben: Sen gerçekten rahatsızsın, kalıbının adamı değilsin diyeceğim ama ortada kalıp da göremiyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına.... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16408 Karar: 2022/16339 Tarih: 30.06.2022
Karar #4
Olay günü sanığın mağdura "Sen kaç yıldır buradasın, kaç yıldır memurluk yapıyorsun, böyle mi memurluk yapıyorsun, rahatsız mısın sen" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8398 Karar: 2015/12476 Tarih: 01.12.2015
Karar #5
Eyleme (Hasta mısın sen, rahatsız mısın, sorunlu musun) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18341 Karar: 2019/1794 Tarih: 21.01.2019

"Rahatsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.