Kaçık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaçık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaçık, aklı dengesi bozuk olan kimse anlamına gelen bir sıfat veya isimdir. Bu kelime, genellikle deli, çılgın, manyak gibi kelimelerle eş anlamlı olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Kaçık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu ... isimli haftalık gazetenin... tarihli dokuzuncu sayısında yayınlanan yazı başlığında yer alan "Kaçık" şeklindeki, yayınlanan içeriği ile ilgisi bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözün incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/401 Karar: 2016/3818 Tarih: 09.06.2016

"Kaçık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.