Despotça

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Despotça"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Despotça" bir kişinin veya yöneticinin despotik veya baskıcı bir şekilde davrandığını veya yönetimde aşırı güç kullandığını ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Bu terim, otoriter veya baskıcı bir yönetim tarzını tanımlamak için kullanılır.

Despotça davranmak, otoriter veya baskıcı bir şekilde kararlar almak, emirler vermek veya gücü kötüye kullanmak anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin veya liderin demokratik prensiplere veya insan haklarına uygun olmayan şekilde davranmasını ifade etmek için kullanılır. Özetle, "despotça" terimi, aşırı otoriter veya baskıcı bir yönetim veya davranış biçimini tanımlamak için kullanılır ve olumsuz bir çağrışım taşır.

Hakaret mi?


Despotça kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu sırada kendisine verilen disiplin cezasının kaldırılması için yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçesinde "Adaletin alnına kara leke sürdünüz. Yalan mı? Bu kararımızı da ben tiksinerek kabul etmek zorunda kalacağım. Eğer ki infaz etmeme rağmen verilen haksız ve onursuzca cezalandırmayı despotça uygulattıran sizler bu kararı yok sayacak şekilde karar verirseniz açık cezaevine çakabileceğim. Aksi halde PKK lı teröristten daha teröristi kendi ellerinizle yetiştirmiş olacaksınız" şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamaları ışığında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/30060 Karar: 2014/35075 T: 04.12.2014

"Despotça" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.