Dandik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dandik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dandik" terimi, genellikle kalitesiz, düşük standartlara sahip veya yetersiz bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir argo terimdir. Bu ifade, bir nesnenin, ürünün, hizmetin veya işin kalitesiz veya sağlam olmadığını vurgulamak amacıyla kullanılır. "Dandik" kelimesi, söz konusu şeyin beklentileri karşılamadığını veya kullanışlı olmadığını ifade etmek için kullanılan olumsuz bir tabirdir.

Terimin kullanımı, bir nesnenin veya hizmetin düşük maliyetle üretildiği ve bu nedenle kalitesiz veya dayanıksız olduğu durumlar için sıkça kullanılır. Aynı zamanda, bu ifade kişilerin yeteneksiz veya beceriksiz oldukları durumlar için de kullanılabilir. "Dandik" terimi, bir şeyin değerini ve kalitesini düşürerek, onu aşağılamak veya eleştirmek amacıyla kullanıldığında dikkatli olunmalı ve saygılı bir dil kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Dandik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, hükümlü olarak cezaevinde bulunan sanığın müştekilere yönelik söylediği kabul edilen "Ne dandik idareymiş" şeklindeki ifadenin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39133 Karar: 2017/10389 Tarih: 05.10.2017

"Dandik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.