Gavat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gavat"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Gavat, argo bir kelimedir ve pezevenk veya fuhuşa aracılık eden anlamına gelir. Bu kelime, genellikle hakaret veya küfür olarak kullanılır. Gavat kelimesi, Arapça kökenlidir ve “muhabbet tellalı” anlamına gelen “ḳawwād” sözcüğünden gelir.

Hakaret mi?


Gavat kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aşamalarda alınan ifadesinde ve iddianamede, ... soyadlı katılanların sanığa "Boynuzlu, gavat" gibi sözlerle hakaret ettikleri biçimindeki anlatımları karşında, TCK'nin 129/1. maddesinin uygulanma olanağının değerlendirilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/39000 Karar: 2019/934 Tarih: 24.01.2019

Karar #2

Eylemin (Sosyal medyada, Başbakanı hedef alarak: Başbakan olacak gavat da çok inadına çözüm süreci diyor, Allah hepinize evlat acısı yaşatın ki anlayasımız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/543 Karar: 2019/11952 Tarih: 10.09.2019

"Gavat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.