Marangoz Hatası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Marangoz Hatası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Marangoz Hatası" deyimi, bir işin veya ürünün görünüşte dikkat çekici veya dikkatlice yapılmış gibi göründüğü, ancak daha yakından incelendiğinde belirgin kusurlar veya hatalar içerdiği durumları ifade eder. Bu deyim, bir şeyin yüzeyde iyi görünse de aslında derinlemesine sorunlar taşıyabileceğini ve dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini vurgular.

"Marangoz Hatası" terimi, genellikle bir işin veya ürünün uzman görünen bir kişi veya uzmanlık alanı tarafından yapıldığında, o kişinin bilgi ve becerilerine rağmen beklenmedik hatalar içerebileceğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir marangozun yapıp teslim ettiği mobilya yüzeyde iyi görünse de, iç yapısında kalitesiz malzemeler veya montaj hataları olabilir. Bu deyim, yüzeydeki ilk izlenime aldanmamamız ve detaylara dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatırken, herhangi bir iş veya ürünü kritik bir şekilde incelememiz gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Marangoz Hatası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, tutukluluk kararına itiraz dilekçesinde yer alan "Beni 2 yıl içerisinde tahliye etmeleri gerekiyordu. Gerçek olan budur. Bu konunun hakkını çoğu mahkeme veremiyor. Mesela benim yargılandığım … Ağır Ceza Mahkemesi. Ben oradaki insanların hukuk okulu okuduğuna inanmıyorum. Belki bir umut...da hukuk fakültesi önünden  geçen birileri vardır umudu ile yazıyorum. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dizaynını yapan marangoz yanlış yapmış. O kürsüyü benim olduğum yere, benim bulunduğum yeri de kürsünün olduğu yere yapılması gerekirdi. Bu tamamen bir marangoz hatasıdır" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekilere yönelttiği sizlerin eleştiri, iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkı kapsamında kaldığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/3071 Karar: 2014/34462 Tarih: 27.11.2014

"Marangoz Hatası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.