İnşallah O Koltuğa Oturmak Sana Nasip Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnşallah O Koltuğa Oturmak Sana Nasip Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnşallah O Koltuğa Oturmak Sana Nasip Olmaz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya grup üyesine, hedeflediği veya istediği bir pozisyona veya başarıya ulaşamayacağını veya onun için olumsuz bir sonucun gerçekleşeceğini ima eden bir tabirdir. Bu ifade, kişinin isteğini veya amacını gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını, başkalarının dileğini kabul etmeyeceğini veya olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını ifade eder.

Bu tür ifadeler genellikle dilek dileyerek veya temenni ifade ederek kullanılırken, bazen alaycı veya aşağılayıcı bir dil içerebileceği için karşılıklı saygıyı korumak önemlidir. İfade, kişinin başkalarını küçümsemesine veya aşağılamasına neden olmamalıdır. İletişimde hoşgörülü, yapıcı ve anlayışlı bir dil kullanmak, olumsuz duygusal etkileşimleri önlemek ve saygıyı göstermek her zaman önemlidir.

Hakaret mi?


İnşallah O Koltuğa Oturmak Sana Nasip Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Başkan adayını hedef alarak: Süreci çok iyi götüren, parti içi muhalefeti idare eden, diğer muhalefet partilerine ben gelmezsem şu gelir, beni sizin lideriniz seviyor, beni bütün cemaatler seviyor, türü popülist laflarla şirin görünen, en fazla 2-3 muhalif gazeteci hariç diğer hepsi ile iyi geçinen, işini bilen, siyasetini bir şehri mutlu etmek için değil kendi çevresini mutlu etmek üzere kurgulayan, adil, şeffaf ve emin belediyeciliğin yüz karası olan zat tekrar aday, hayırlı olmasın, kurban olduğum Allah inşallah o koltuğa oturmak sana nasip olmaz, Allah belanı versin siyasi münafık) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4046 Karar: 2018/2513 Tarih: 26.02.2018

"İnşallah O Koltuğa Oturmak Sana Nasip Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.