Keyfi İşlem Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keyfi İşlem Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keyfi işlem yapmak, bir kişinin isteği veya keyfi nedenlerle bir işlem gerçekleştirmesidir. Bu tür işlemler, mantıksal veya objektif bir gerekçe olmaksızın yapılır ve genellikle kişisel tercihlere veya zevklere dayanır. Keyfi işlem yapmak, bireyin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği bir eylemdir ve genellikle başkalarının etkisi veya yönlendirmesi olmadan yapılır.

Keyfi işlem yapmanın birçok farklı şekli olabilir. Örneğin, bir kişi keyfi olarak sevdiği bir aktiviteyle ilgilenmeyi seçebilir veya keyfi olarak bir karar alabilir. Bu tür işlemler, kişinin kendi isteklerine veya arzularına göre şekillenir ve genellikle kişisel tatmin veya memnuniyet sağlamak amacıyla yapılır.

Keyfi işlem yapmak, bir kişinin isteğine veya keyfine göre bir işlem gerçekleştirmesi anlamına gelir. Bu tür işlemler genellikle kişinin kendi tercihleri veya istekleri doğrultusunda yapılan eylemlerdir ve genellikle planlama veya gerekçe gerektirmez. Keyfi işlem yapmak, bir kişinin özgürlüğünü ve kendi kararlarını alma yeteneğini vurgular. Bir örnek vermek gerekirse, bir kişinin tatil planı yaparken sadece kendi isteği ve keyfi doğrultusunda bir destinasyon seçmesi ve bu planı gerçekleştirmesi keyfi bir işlem olarak kabul edilebilir. Keyfi işlem yapmak, kişinin kendi önceliklerine ve isteklerine odaklanmasını sağlar ve kişisel tatmin sağlayabilir.

Hakaret mi?


Keyfi İşlem Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edip cezai işlem uygulayan polislere karşı söylediği kabul edilen "Arkadaşıma neden ceza yazdınız, zengine yazmayıp garibanla uğraşıyorsunuz, keyfi işlem yapıyorsunuz" şeklinde eleştiri niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/16574 Karar: 2016/774 Tarih: 18.01.2016

Karar #2

Olay günü sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen "Bana gıcıklığınız var, keyfi işlem yapıyoruz, çakma Fetullahçılarsınız" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21617 Karar: 2017/5641 Tarih: 11.05.2017

"Keyfi İşlem Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.