Çoluk Çocuğunun Karnını Biz Doyuruyoruz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çoluk Çocuğunun Karnını Biz Doyuruyoruz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çoluk çocuğunun karnını biz doyuruyoruz" ifadesi, genellikle bir kişi veya grup tarafından başka bir kişi veya gruba maddi destek sağlanıyorsa, bu destek sağlayan tarafın, destek aldığı tarafı kontrol etme veya onun üzerinde bir hak iddia etme amacını ifade eder. Bu ifade, maddi yardım sağlayan tarafın, destek aldığı tarafı bağımlı veya minnettar bir pozisyona sokarak, kendi çıkarlarını koruma veya kontrol etme niyetini yansıtır.

"Çoluk çocuğunun karnını biz doyuruyoruz" ifadesi genellikle eleştirel veya alaycı bir tonla kullanılır ve kişinin veya grubun maddi gücünü kullanarak başkalarını denetlemeye veya kontrol etmeye çalıştığını vurgular. Bu terim, kişilerin veya grupların maddi gücünü manipülatif bir şekilde kullanarak başkalarını etkileme veya kontrol altına alma eğilimini eleştirmek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, bu ifade, insan ilişkilerinde gücün ve bağımlılığın nasıl kullanıldığını ve etkilediğini tartışmak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Çoluk Çocuğunun Karnını Biz Doyuruyoruz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan mağdura karşı tedavisi sırasında kelepçesini çıkarmaması üzerine söylediği kabul edilen "Terbiyesizlik yapma, senin çoluk çocuğunun karnını biz doyuruyoruz, biz olmasak aç kalırsınız" şeklindeki kaba ve nezaket dışı hitap niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/16531 Karar: 2016/2640 Tarih: 15.02.2016

"Çoluk Çocuğunun Karnını Biz Doyuruyoruz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.