Oyuncak Gibi Kullanılmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oyuncak Gibi Kullanılmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Oyuncak Gibi Kullanılmak" bir kişinin duygusal veya fiziksel olarak istismar edilerek, değersizleştirilerek veya manipüle edilerek sadece başkalarının eğlencesi veya çıkarları için kullanılması durumunu ifade eder. Bu ifade genellikle bir kişinin kendi istekleri, hakları veya saygınlığı dikkate alınmadan bir araç gibi kullanılması anlamında kullanılır. Bu tür bir davranış genellikle ahlaki ve insani olmayan bir tutumu yansıtır.

Bir kişinin "oyuncak gibi kullanılması," o kişinin duygusal veya fiziksel sınırlarının ihlal edilmesi, kendi isteklerinin veya haklarının görmezden gelinmesi ve genellikle güçlü veya manipülatif bir kişi veya grup tarafından kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu durum, mağdurların kendi özsaygılarını kaybetmelerine, duygusal travmalara ve istismar sonucu oluşan psikolojik etkilere neden olabilir. "Oyuncak gibi kullanılmak" ifadesi, insanların insanca muamele görmeye ve saygı görmeye hakları olduğunu vurgulayarak, böyle zarar verici davranışlara karşı bir uyarı olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Oyuncak Gibi Kullanılmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan ...'e mektup yazarak, diğer katılan... hakkında iffetini aşağılayıcı sözler sarf etmesinin gıyapta hakaret suçunu oluşturduğu ve bu suçtan sanığın cezalandırılabilmesi için gerekli olan ihtilat unsurunun ya da iletme kastının olayda bulunmadığı, diğer yandan sanığın katılan ...'e yönelik "Kukla, dublör, oyuncak gibi kullanılacağına ilişkin sözlerinde hakaret özelliğinin bulunmadığı ve katılanı kendi düşüncesi doğrultusunda uyarmak için yazıldığının açık olduğu, bu durumuyla sanığın her iki eylemi nedeniyle beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5743 Karar: 2015/9083 Tarih: 26.10.2015

"Oyuncak Gibi Kullanılmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.