Malvarlığını Kaçırmış Bir Adam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Malvarlığını Kaçırmış Bir Adam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Malvarlığını kaçırmış bir adam" ifadesi argo bir dil kullanımı içeren ve bir kişinin sahip olduğu maddi varlıkları ya da serveti gereksiz veya dikkatsiz bir şekilde harcadığını, kaybettiğini veya boşa harcadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı bir ton taşır ve kişiyi maddi yönden sorumsuz veya savurgan bir şekilde davranmakla eleştirmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


Malvarlığını Kaçırmış Bir Adam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkan Yardımcısına hitaben: Ne yazık ki oturduğu koltuğu dolduramıyor, malvarlığını bile kaçırmış bir adamdır, yaptığı yanlış uygulamalarla hem partimizi hem de meclis üyelerimizi sıkıntıya sokuyor) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas:2020/16546 Karar: 2022/15976 Tarih: 23.06.2022

"Malvarlığını Kaçırmış Bir Adam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.