Kanı Bozuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kanı Bozuk"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kanı Bozuk, bir kişinin ya da bir grubun dürüstlük, adalet ve dürüstlük ilkelerine uymama eğilimini ifade eder. Bu kavram, toplumda güvenin zedelenmesine ve sosyal ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. Kanı Bozuk insanlar, çıkarları doğrultusunda yanlış yollara başvurabilir ve etik kuralları hiçe sayabilirler. Bu durum, iş hayatında, siyasette ve diğer toplumsal alanlarda ciddi sonuçlara yol açabilir.

Kanı Bozukluğun etkileri oldukça geniştir. Örneğin, bir iş yerinde çalışan bir kişi, dürüstlük ve adalet ilkelerine uymadığında, diğer çalışanlar arasında güvensizlik ve huzursuzluk yaratabilir. Aynı şekilde, bir siyasetçi, halka karşı dürüst olmadığında, seçmenlerin desteğini kaybedebilir ve itibarını zedelebilir. Kanı Bozukluk toplumun temel değerlerini sarsar ve insanların birbirlerine olan güvenini zedeler.

Hakaret mi?


Kanı Bozuk  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı ... Sulh Ceza Mahkemesi'nde ... tarihinde verdiği ifadede katılanı telefonla aradığım ve ona "Demek ki sizin ailece kanınız bozuk" dediğini samimi olarak kabul etmesi karsında, atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/18778 Karar: 2015/34375 Tarih: 30.09.2015

Karar #2

Sanıkların mesaj göndererek sarf ettikleri sözlerin (hayata bakışı ve zeka kapasiteleri muadil .... ve ...., yaşınız gereği mi, bugüne kadar dahil olduğunuz sığ toplumların sizdeki yansımasından dolayı mı, yoksa kanınız mı bozuk diye mi böyle insanlarsınız siz, bilemiyorum) bütün halinde katılanın şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve eylemin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği...

Yargıtay 12. CD Esas: 2013/25958 Karar: 2014/10760 Tarih: 05.05.2014

"Kanı Bozuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.