Acze Düşmüş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Acze Düşmüş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Acze düşmüş" ifadesi, bir kişi veya durumun güçsüz, zayıf ve başarısız duruma geldiğini belirten bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ya da durumun kontrolünü kaybettiğini, zorluklarla başa çıkmak için yetersiz olduğunu veya bir sorun karşısında etkisiz kaldığını gösterir. Acze düşmüş, bir anlamda başarısızlık ve güçsüzlük durumunu vurgulayan bir kavramdır.

Hakaret mi?


Acze düşmüş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, ... Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olan sanığın ...Hakları Derneği Başkanı olan katılana yönelik, yönetim kurulu üyelerine göndermiş olduğu elektronik postada yer alan "...'i sürekli iç işlerle fitne ve fesatla uğraştıranlar öte yandan emek hırsızlığı yapmaktadır, başkanı... 'in yaptığı yazılı açıklamada ... davasını kendilerinin açtığını utanmadan ilan edebilmektedir. Bu acze düşmüş ve emek hırsızı tam şiddetle protesto ediyorum. Ortalığı karıştırmakla görevli olan kimi üyelerden acil açıklama bekliyorum, aksi halde yapılan hırsızlığı teşhiri ile ilgili basın açıklaması yapacağım" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağar eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

   

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6628 Karar: 2015/2507 Tarih: 10.06.2015

"Acze Düşmüş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.